’Een kind hoort toch niet in een ziekenhuis?’

Een kind hoort niet in een ziekenhuis. En gelukkig is dat in de meeste gevallen ook helemaal niet nodig. Daarom biedt De Kinderartsenpraktijk medisch specialistische zorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar, dichtbij huis. Zonder witte jassen en met alle tijd en aandacht die uw kind nodig heeft.

Waarom
De Kinderartsen­praktijk?

Het doel van De Kinderartsenpraktijk is om uw kind te voorzien van de beste kindergeneeskundige zorg, in een omgeving die het niet onnodig spannend maakt. Daarbij heeft u direct contact met de kinderarts, zonder wisselende gezichten. Op verwijzing van uw huisarts of de jeugdarts, kunt u altijd snel bij ons terecht. En net als in het ziekenhuis, is alle zorg volledig verzekerd en is er voor kinderen nooit een eigen risico van toepassing.

Welke zorg bieden wij?

U kunt bij ons terecht voor alle kindergeneeskundige zorg waarvoor geen ziekenhuisopname vereist is én die niet acuut is. Gelukkig geldt dat voor de meest voorkomende klachten. Uw huisarts of arts van het consultatiebureau maakt daarvoor de eerste inschatting. Mocht er toch diepgaander onderzoek of opname gewenst zijn, dan kunnen wij u direct naar de juiste (super)specialist doorverwijzen. Zo is uw kind altijd verzekerd van de beste zorg op de juiste plaats.

PositiefOverGewicht

PositiefOverGewicht is een specialistisch centrum voor kinderen met overgewicht en is onderdeel van het zorgaanbod van De Kinderartsenpraktijk.
Wij begeleiden kinderen met overgewicht en hun ouders naar een gezonde toekomst. Zolang als dat nodig is. Daartoe werken we met een vast team van in overgewicht gespecialiseerde professionals, waarbij de kinderarts de regie heeft. Dus: één vast team, één keer je verhaal doen, één helder plan van aanpak en alle aandacht die nodig is.