Voor patiënten

Voor wie

De kinderartsenpraktijk is er voor alle kinderen van 0 tot 18 jaar met een klacht of probleem waarvoor de huisarts of jeugdarts het noodzakelijk vindt dat de kinderarts betrokken wordt.  De Kinderartsenpraktijk is er niet voor acute zorg.

Wanneer jongeren 18 worden terwijl ze onder behandeling zijn bij de kinderarts, kunnen ze, als ze dat willen, bij de kinderarts onder behandeling blijven. De kinderarts zorgt voor de overdracht naar de internist op het moment dat de jongere dat wenst.

Zorgaanbod

De Kinderartsenpraktijk biedt medisch specialistische zorg buiten het ziekenhuis.
Voorbeelden van deze zorg zijn:

  • Babyzorg: groei en ontwikkelingsproblemen zoals huilen, spugen, groeiproblemen, piepende
    ademhaling, eczeem, vermoeden van allergie.
  • Kindzorg: hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid en andere langdurige klachten. Poep en plas problemen,
    benauwdheid, allergie, kleine en lange lengte en puberteitsvraagstukken.
  • Voor kinderen met overgewicht is er een speciaal gezinsgerichte behandelcentrum: PositiefOverGewicht.
    Meer over dit specialistische centrum voor kinderen met overgewicht vind je hier.

Vraagt u zich af of u met de klacht van uw kind bij ons terecht kunt? neemt u dan contact met ons op.

Geen acute zorg

De kinderartsenpraktijk verleent geen zorg waarvoor kinderen acute hulp nodig hebben. Daarvoor verwijst de huisarts u naar een van de omliggende ziekenhuizen.

Onderzoeken

Voor laboratoriumonderzoek werken we samen met SHO centrum voor medische diagnostiek op de locatie in MC Ganzenhof (www.sho.nl).
Voor röntgenfoto’s werken we samen met het OLVG-Oost.

Afspraak maken & Wijzigen

Voor het maken van een afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of jeugdarts nodig. Zonder verwijsbrief bent u ook welkom, maar de zorgverzekeraar zal de kosten dan waarschijnlijk niet vergoeden, waardoor deze voor uw eigen rekening komen.

 

Herhaalrecepten

Een herhaalrecept kunt u aanvragen in uw patiënten portaal waarvoor u de inlog gegevens heeft ontvangen bij het eerste bezoek.
Doet u dit altijd ruim van te voren. Na 48 uur kunt u het recept ophalen bij uw apotheek.
Als u geen afspraak meer gepland heeft staan bij De Kinderartsenpraktijk, dan kunt u een herhaalrecept aanvragen bij uw huisarts.

Vergoeding

Als u een verwijsbrief heeft van uw huisarts of jeugdarts dan valt de zorg van de kinderarts altijd binnen de basis zorgverzekering. Er is bij kinderen geen eigen risico van toepassing, dus alle kosten voor uw bezoek worden altijd geheel vergoed.

Handige informatie