Expertise in kinderen met overgewicht

PositiefOverGewicht is er voor kinderen met overgewicht en is onderdeel van het zorgaanbod van De Kinderartsenpraktijk. Wij maken voor u inzichtelijk wat de oorzaken zijn van het overgewicht en  behandelen kinderen met overgewicht.

Waarom PositiefOverGewicht?

Vaak wordt er te makkelijk gedacht over overgewicht bij kinderen. Alsof het alleen een kwestie is van  minder eten of meer bewegen. De onderliggende oorzaken zijn echter vaak veel complexer, waardoor ook de oplossing niet zo simpel is, maar wel mogelijk is.

Een effectieve aanpak van overgewicht vraagt doorgaans om kennis vanuit verschillende disciplines, die goed op elkaar afgestemd moeten worden. Ook vergt de aanpak al snel meer tijd en aandacht dan daarvoor beschikbaar is in een ziekenhuis.

Uit dat inzicht is PositiefOverGewicht ontstaan. Met als doel om uw kind zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden naar een gezonde toekomst.

Positief werkt beter

PositiefOverGewicht werkt volgens een oplossingsgerichte aanpak. Eerst kijkt de kinderarts samen met u  wat de oorzaken van het overgewicht zouden kunnen zijn en welke behandelingsmogelijkheden er zijn. Om daarin de juiste keuze te maken is het belangrijk dat er een helder beeld is van de doelen van uw kind en uw gezin voor de toekomst. Vervolgens richten we ons niet op wat allemaal niet kan of mag, maar kijken we juist naar wat er al goed gaat bij uw kind en hoe dát verder kan worden uitgebouwd.  De ervaring leert dat dat uiteindelijk ook het beste werkt. Daarom zijn we ‘Positief Over Gewicht’!

Alles kan nog

Op de kinderleeftijd leg je de basis voor een gezonde toekomst. Als je als kind te zwaar bent, werkt dat omgekeerd helaas ook zo. Hoewel je in eerste instantie alleen ziet dat het gewicht van je kind toeneemt, kunnen er in het lichaam toch ook al dingen aan het veranderen zijn. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een verhoogde bloeddruk of beginnende suikerziekte. Gelukkig geldt voor al deze dingen dat ze veelal nog volledig omkeerbaar zijn. Bij een kleine groep kinderen is er een medische oorzaak voor het ontstaan van overgewicht. Maar ook voor hen geldt dat als je weet wat er aan de hand is, er heel goed gewerkt kan worden aan een oplossing.

De Kinderartsenpraktijk

PositiefOverGewicht maakt onderdeel uit van het zorgaanbod van De Kinderartsenpraktijk.
Het doel van De Kinderartsenpraktijk is om uw kind te voorzien van de beste kindergeneeskundige zorg, in een omgeving die het niet onnodig spannend maakt buiten de muren van het ziekenhuis. Daarbij heeft u direct contact met de kinderarts, zonder wisselende gezichten. Op verwijzing van uw huisarts of de jeugdarts, kunt u altijd bij ons terecht. En net als in het ziekenhuis, is alle zorg volledig verzekerd en is er voor kinderen nooit een eigen risico van toepassing.

Wat is Overgewicht?

Van overgewicht wordt gesproken als het gewicht te hoog is voor de lengte, leeftijd en geslacht van uw kind.  Meestal wordt dit uitgedrukt in het BMI (Body Mass Index).