Voor patiënten

Voor wie

PositiefOverGewicht is er voor alle kinderen van 0 tot 18 jaar met ernstig overgewicht, hun ouders of verzorgers en het gezin.  Dus heeft uw kind overgewicht, weet u niet wat de oorzaak is, maakt u zich zorgen en weet u niet hoe u dit het best aan kunt pakken? Dan zijn wij er voor jullie.
U kunt bij ons terecht op verwijzing van uw huisarts of jeugdarts.

Hoe wij aankijken tegen overgewicht

Ernstig overgewicht is een chronische ziekte, maar kinderen voelen zich vaak niet ziek. En dat willen we graag zo houden. De medische zorg hoort daarom wat ons betreft ook niet thuis binnen de muren een ziekenhuis. Sowieso is dat een plek waar we onze kinderen natuurlijk zo min mogelijk aan willen blootstellen.

Overgewicht is zoveel meer dan minder eten en meer bewegen. Vaak spelen verschillende factoren een rol bij het ontstaan ervan. Dat vraagt om een aanpak vanuit verschillende disciplines, die kennis hebben van overgewicht bij kinderen. Bij alle zelfstandige professionals met wie wij samenwerken staat een goede en gezonde relatie tussen ouders en kind centraal.

Overgewicht is een veelvoorkomend, maatschappelijk probleem. De maatschappij is vol prikkels die het voor kinderen ongelofelijk moeilijk maken om op een gezond gewicht te blijven. Geen enkel kind kiest ervoor om  te zwaar te zijn. Het overkomt je als kind en dat geldt ook voor u als ouder.

Juist op de kinderleeftijd is er nog alles te winnen. Kinderen zijn nog flexibel.
Ze kunnen gedragspatronen nog doorbreken en nog veel makkelijker dan volwassenen nieuwe gewoonten aanleren. Ook lichamelijk is doorgaans alles nog omkeerbaar. Daarbij zijn de problemen van overgewicht bij kinderen ook lang niet altijd van medische aard.

Vaak hebben ouders het gevoel dat zij falen als hun kind kampt met overgewicht. Het is een complex probleem, wat er vaak in sluipt en heel hardnekkig kan zijn, maar met de juiste specialistische kennis en aandacht ook opgelost kan worden. Wij zijn er voor uw kind en u, wanneer u er zelf niet uitkomt.

Hoe PositiefOverGewicht werkt

Het doel van PositiefOverGewicht is om uw kind en u als ouders of verzorgers te voorzien van de best passende zorg en ondersteuning. Hoe we dat doen, leest u hieronder:

PositiefOverGewicht werkt samen met in overgewicht gespecialiseerde professionals, die werken volgens een gedeelde visie. Daarbij heeft de kinderarts de regie over het behandeltraject. Als medisch specialist kan zij als geen ander de specifieke problematiek van uw kind in kaart brengen, overzien en zorgdragen voor de juiste opvolging door de juiste professionals.

Omdat we meer tijd hebben voor de gesprekken met u krijgen we met elkaar een betere kijk op wat de doelen wensen zijn voor de toekomst. En heeft u tussendoor een vraag of loopt u ergens tegen aan dan kunt u ons makkelijk bereiken.

Zeker waar het de zorg voor (jonge) kinderen betreft, streven wij ernaar om deze zoveel mogelijk buiten de muren van een ziekenhuis te houden. De meeste zorg kan in de regel ook heel goed buiten een ziekenhuis kan plaatsvinden. Dat past ook volledig bij de filosofie van De Kinderartsenpraktijk, waar PositiefOverGewicht onderdeel van uit maakt.

Wat is overgewicht?

Van overgewicht wordt gesproken als het gewicht te hoog is voor de lengte, leeftijd en geslacht van uw kind.  Meestal wordt dit uitgedrukt in het BMI (Body Mass Index).  Anders dan bij volwassenen zijn er bij kinderen per leeftijd en geslacht verschillende afkapwaarden die bepalen of een kind een normaal gewicht, overgewicht of ernstig overgwicht heeft. Obesitas is een andere term voor ernstig overgewicht. In Nederland heeft 13 % van de kinderen overgewicht waarvan bijna 3 % ernstig overgewicht.

Als bij kinderen niet duidelijk is wat de oorzaak van het overgewicht is en er niet wordt gewerkt aan de oplossing, blijkt dat zij in de meeste gevallen ook als volwassenen structureel blijven worstelen met hun gewicht en gezondheid.

Leeftijd:

Lengte (cm):

Gewicht (kg):

Zorgaanbod

De eerste afspraak staat in het teken van kennis maken. Er is voldoende tijd om jullie verhaal te horen, maar ook vooral om te bespreken wat het doel is dat jullie willen bereiken. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk personen die betrokken zijn bij de opvoeding van uw kind aanwezig zijn zodat we een goed beeld krijgen van jullie kind en het gezin waar in het opgroeit. Er wordt lichamelijk onderzoek gedaan en er wordt zo nodig bloedonderzoek gepland. De uitslagen en het behandelplan zullen daarna met u worden besproken. Zo nodig zal de kinderarts gezondheidsproblemen behandelen. Onder begeleiding de voedingscoaches uit ons netwerk gaat u daarna met uw kind aan de slag. Hoe lang het duurt is helemaal afhankelijk van wat uw doel is. De ervaring leert dat kleine stapjes vooruit maken een grotere kans geeft op blijvend succes.

PositiefOverGewicht maakt onderdeel uit van het zorgaanbod van De Kinderartsenpraktijk.
Meer daarover vindt u hier.

Geen acute zorg

PositiefOverGewicht verleent geen zorg waarvoor kinderen acute hulp nodig hebben. Daarvoor verwijst de huisarts u naar een van de omliggende ziekenhuizen.

Onderzoeken

Voor laboratoriumonderzoek en röntgenfoto’s werken we samen met het OLVG-Oost.

Afspraak maken & Wijzigen

Voor het maken van een afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of jeugdarts nodig.

Herhaalrecepten

Een herhaalrecept kunt u aanvragen door ons te mailen of een voicemailberichtje voor ons achter te laten. U krijgt geen bevestiging van de aanvraag in uw mailbox. Doet u dit altijd ruim van te voren. Na 48 uur (werkdagen) kunt u het recept ophalen bij uw apotheek.
Als u geen afspraak meer gepland heeft staan bij De Kinderartsenpraktijk, dan kunt u een herhaalrecept aanvragen bij uw huisarts.

Vergoeding

Als u een verwijsbrief heeft van uw huisarts of jeugdarts dan valt de zorg van de kinderarts altijd binnen de basis zorgverzekering. Er is bij kinderen geen eigen risico van toepassing, dus alle kosten voor uw bezoek worden altijd geheel vergoed.

Handige informatie